Egoista

144 teksty – auto­rem jest Egois­ta.

To mój os­tatni występ:
"Gdy Ci smut­no, gdy Ci źle
Złap się cze­goś, pod­nieś się
I już nie myśl, ze upadłeś
Idź do przodu."
Do widzenia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 kwietnia 2016, 23:08

Zważaj na to, co ludzie czy­nią, a nie tyl­ko na ich słowa, bo czy­ny zdradzą kłamstwo 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 kwietnia 2016, 08:14

"Uczu­cia rządzą rozumem."
~T. Goodkind 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 kwietnia 2016, 13:50

A pew­ne­go dnia ktoś wy­liczy mi wszys­tko co zrobiłem.
Taką mam nadzieję. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 kwietnia 2016, 00:15

Po­ra zaj­rzeć po­now­nie w ten mrok
Stanąć na krawędzi z miarką
I zmie­rzyć ile miał ten dół. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 kwietnia 2016, 13:25

I mnie do­padła bezsenność... 

myśl • 5 kwietnia 2016, 04:22

Po­ra udać się w podróż
Zacznę od przejścia na drugą stronę
A później pójdę dalej... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 kwietnia 2016, 14:55

Człowiek jest tym twar­dszy im więcej ciosów wytrzyma
Tym sil­niej­szy im więcej ciężaru uniesie
Tym mądrzej­szy im więcej głupo­ty do siebie nie dopuści
Sam 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 marca 2016, 13:41

Czerń to naj­szczęśliw­szy kolor 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 marca 2016, 00:02

Dziękuję, że jesteś. 

myśl • 26 marca 2016, 15:09

Egoista

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Egoista

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 kwietnia 2016, 14:18Egoista sko­men­to­wał tek­st Zdolność do za­dawa­nia bólu [...]

11 kwietnia 2016, 20:35Egoista sko­men­to­wał tek­st Uczucia rządzą ro­zumem. ~T. Good­kind 

11 kwietnia 2016, 16:22Irracja sko­men­to­wał tek­st Uczucia rządzą ro­zumem. ~T. Good­kind 

9 kwietnia 2016, 15:25Badylek sko­men­to­wał tek­st A pew­ne­go dnia ktoś [...]

9 kwietnia 2016, 04:24one drop for all sko­men­to­wał tek­st A pew­ne­go dnia ktoś [...]

9 kwietnia 2016, 00:53Egoista sko­men­to­wał tek­st A pew­ne­go dnia ktoś [...]

30 marca 2016, 19:01.Rodia sko­men­to­wał tek­st Człowiek jest tym twar­dszy [...]

30 marca 2016, 14:24zielonejeziora sko­men­to­wał tek­st Człowiek jest tym twar­dszy [...]

29 marca 2016, 14:05Egoista sko­men­to­wał tek­st Czerń to naj­szczęśliw­szy ko­lor

24 marca 2016, 06:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy wiesz, że nie [...]